Anekdotai

– Daktare, esu labai susirūpinusi, nes imu prarasti atmintį.
– Kada tai prasidėjo?
– Kas kada?

****************

17-metis Tadas savo draugui:
– Mano senelis buvo teisus, sakydamas, kad neturėčiau lankytis naujajame naktiniame klube, nes ten yra dalykų, kurių man negalima matyti.
– Ir ką gi tu pamatei?
– Savo senelį.

****************

– Mama, daugiau į tą mokyklą neisiu!
– Kodėl sūnau?
– Aštuntokai mane nustūmė nuo laiptu, o septintokės apžnaibė.
– Bet sūnau, tu negali neiti, visų pirma, tau jau keturiasdešimt, o visų antra – tu mokyklos direktorius!

****************

– Tėti, pavežėk iki mokyklos.
– Tai kad aš važiuoju į kitą pusę.
– Tai dar geriau!!!

****************

Mokytojas:
– Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, jis, ji tvarkosi?
Jonelis kelia ranką:
– Prieššventinis…

****************

Kalbasi du draugai.
– Kartą supainiojau žmoną su plėšiku. Kaip jinai rėkė, priešinosi, kai pro langą stūmiau…
– Čia tai niekis. Va aš supainiojau plėšiką su žmona. Kaip jis rėkė, priešinosi…

****************

Tėte, Petriukas valgo laikraštį!
– Tegul valgo, aš jį jau perskaičiau.

****************

Autobusų stotelėje stovi Petras su žmona ir aštuoniais vaikais ir aklas senukas su lazdele, kuris taip pat laukia autobuso.
Atvažiavo autobusas. Petro žmona iš kart pripuolė prie jo: vieną vaiką įkėlė, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą, aštuntą, pati įšoko… Autobuso durys užsidarė! Ir nuvažiavo autobusas…
Petras ir aklasis seneliukas pasiliko. Ką darysi – autobusas paskutinis, daugiau nebebus, teks eiti pėsčiom.
Eina abu keliu, o seneliukas vis lazdele – paukšt paukšt… paukšt paukšt… kelio ieško, tikrina kur eit. Ir taip visą laiką: paukšt paukšt… paukšt paukšt…
Petras galų gale neiškentė, atsisuko ir sako:
– Klausyk, diedai, tu jau man atsibodai. Eini sau ir vis paukšt paukšt… paukšt paukšt… Ir taip nervai ima, o dar čia tu. Nors kokią gumelę būtum užsidėjęs ant tos savo lazdos, kad nepaukšėtų šitaip!
Seneliukas sako:
– Tai tau reikėjo anksčiau ant galo… gumelę užsidėt! Tai būtume seniai su autobusu nuvažiavę…

****************

Sveikas miegas ne tik ilgina gyvenimą, bet ir sutrumpina darbo dieną…

****************

Lekia per miestą greitoji pagalba su įjungta sirena, veža ligonį. Ligonis klausia:
– Daktare, o kur mes čia taip lekiam ?
– Kaip kur? Į morgą.
– Tai aš gi dar nenumiriau.
– O mes dar ir neatvažiavom.

****************

Mokytoja uždavė vaikams namų užduotį, sužinoti, iš kur randasi vaikai. Namie Petriuko tėvas pasakė, esą išdrožęs jį iš bulvės. Kitą dieną Petriukas įsimetė bulvę į kuprinę ir išėjo į mokyklą. Pamokos metu mokytoja klausia, ką vaikai sužinojo iš tėvų.
– Vaikus atneša gandras…
– Vaikus randa kopūstuose…
– Vaikus perka ligoninėje…
Atėjo Petriuko eilė, jis ir klausia mokytojos:
– Ar galiu išsitraukti ir parodyti?…

****************

Darbo metu užsiimant tuo, kuo negalima, puikiai vystosi regėjimas, klausa ir budrumas…

****************

Meilužiai:
– Sakyk, brangioji, ar aš tau buvau pirmasis?
– Visko gali būti – tavo veidas man iš karto pasirodė kažkur matytas…

****************

– Ryte, kai suskamba žadintuvas, jaučiuosi taip, lyg į mane šaudytų.
– Iškart pašoki?
– Ne, guliu kaip užmuštas.

****************

Kalbasi dvi moterys:
– Maniškiui, kad taptų idealiu vyru, trūksta tik vieno.
– Vieno – ko?
– Vieno milijono eurų…